Informace pro poskytovatele sociálních služeb

11. 10. 2017

Dne 10. 10. 2017 v odpoledních hodinách byl na KÚOK doručen dodatek č. 2 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017, kterým se navyšuje celkový objem finančních prostředků určených na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na částku 843 264 100 Kč. Dofinancování č. 2 schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/6/48/2017 ze dne 18. 9. 2017, které bylo doposud v rovině příslibu, Olomoucký kraj obdrží v deklarované výši.

 


Poslední změna 11. 10. 2017 08:28:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje