Informace pro poskytovatele sociálních služeb

25. 09. 2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/6/48/2017 ze dne 18. 9. 2017 schválilo poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb v rámci mimořádného kola dotačního řízení Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2017; tedy ze státní účelové dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2017.

Výsledky dotačního řízení a znění vzorových dodatků smluv jsou zveřejněny zde.

Dofinancování č. 2 je v současné době v rovině příslibu, jeho výše zatím není potvrzena rozhodnutím MPSV a finanční prostředky nejsou na účtu kraje. O dalším postupu týkajícím se Dofinancování č. 2 budete informováni prostřednictvím těchto stránek.

 


Poslední změna 25. 09. 2017 08:24:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje