Finanční vypořádání - Podprogram č. 1

22. 01. 2018

V podaných formulářích je často chybně uveden "Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti". V roce 2017 mnoho organizací podávalo žádosti dvě - v rámci řádného a mimořádného kola dotačního řízení. Do části "Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti" je nutno zohlednit obě z těchto žádostí.

Co se týče podávání (podepisování) formulářů - pokud se Vám nedaří formuláže podepsat a máte KISSoS otevřený v prohlížeči Explorer, zkuste jej otevřít v prohlížeči jiném (např. Chrome, Mozilla...) často se tím problém vyřeší. Že je formulář podaný poznáte, pokud je v něm uvedený stav "Podaný". Po formálním zhodnocení ze strany kraje je formulář převeden do stavu "Uzavřený".    .


Poslední změna 07. 03. 2018 10:30:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje