Euroregion Glacensis otevřel 5. kolo výzvy v rámci Fondu mikroprojektů

01. 11. 2017

Od 1. listopadu mohou žadatelé předkládat projektové žádosti v rámci 5. kola výzvy Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Aktuální kolo výzvy je otevřeno pouze pro mikroprojekty prioritní osy 4 programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která je zaměřená na spolupráci institucí a komunit. V mikroprojektech typu A, B i C lze kombinovat vhodné aktivity prioritní osy 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.

Termín sběru projektových žádostí je stanoven na 30. 9. 2018. O tom, zda budou projekty podpořeny rozhodne Euroregionální řídící výbor, který zasedne v měsíci lednu nebo únoru 2019. Do tohoto termínu nesmí být realizace projektu předloženého do 5. kola výzvy ukončena.

Znění výzvy a dokumentaci k výzvě naleznete zde.


Poslední změna 01. 11. 2017 11:12:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje