Důležitá informace pro dopravce

14. 12. 2017

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje sděluje dopravcům se sídlem podnikání v působnosti obce s rozšířenou působností: Jeseník, že po níže uvedenou přechodnou dobu bude detašované pracoviště Dukelská 1240/27 v Jeseníku přijímat a potvrzovat písemný záznam do spisu o finanční způsobilosti podnikatele v silniční dopravě.

Současně se dopravcům se sídlem podnikání na území obcí s rozšířenou působností Šumperk a Zábřeh sděluje, že ve stejných termínech nebude obsluhováno detašované pracoviště v Šumperku.

Kontaktní osobou nadále zůstává

Ing. Lubomír Huf; e-mail: l.huf@kr-olomoucky.cz

pracoviště: Bulharská 372/8, Šumperk – kancelář 154

tel.: 583 218 514

pracoviště: Dukelská 1240/27, Jeseník

tel.: 584 458 503

Obsazení pracoviště v Jeseníku – v době 9:00 – 16:00 hod.

          Březen                    Duben                         Květen                         Červen                          Červenec

28. 3. 2018

11. 4. 2018

16. 5. 2018

13. 6. 2018

11. 7. 2018

 

25. 4. 2018

30. 5. 2018

27. 6. 2018

18. 7. 2018

 

 

 

 

25. 7. 2018


Poslední změna 02. 01. 2018 08:58:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje