Důležitá informace pro dopravce

25. 10. 2016

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje sděluje dopravcům změnu kontaktních osob pro vyřizování záležitostí v oblasti agend souvisejících s Eurolicencemi, finanční způsobilosti a změnami vozového parku.

Dopravcům se sídlem podnikání v působnosti obce s rozšířenou působností: Jeseník, se tímto dává na vědomí, že dnem 1. listopadu 2016 se pracoviště Dukelská 1240/27 v Jeseníku pro tyto agendy v rámci reorganizace uzavírá s tím, že od tohoto data veškerou agendu bude vyřizovat pracoviště v Šumperku, viz kontakt níže.

Dopravcům se sídlem podnikání v působnosti obce s rozšířenou působností: Mohelnice, se tímto dává na vědomí, že od 1. listopadu 2016 bude s ohledem na reorganizace, nově jejich záležitosti vyřizovat pracoviště v Olomouci, viz kontakt níže.

Dopravci se sídlem (místem podnikání) na území obcí s rozšířenou působností

Olomouc, Litovel, Šternberk, Uničov:

Hana Čapková; tel.: 585 508 586; e-mail: h.capkova@kr-olomoucky.cz

Eva Havelková; tel.: 585 508 592; e-mail: e.havelkova@kr-olomoucky.cz

pracoviště: Jeremenkova 40b, Olomouc – kancelář 1418

Dopravci se sídlem (místem podnikání) na území obcí s rozšířenou působností

Konice, Prostějov, nově Mohelnice:

Kateřina Veselá, DiS.;   tel. 585 508 486;  e-mail: k.vesela@kr-olomoucky.cz

pracoviště: Jeremenkova 40b, Olomouc – kancelář 1418

Dopravci se sídlem (místem podnikání) na území obcí s rozšířenou působností

Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov:

Bc. Jana Herynková; tel.: 585 508 588; e-mail: j.herynkova@kr-olomoucky.cz

Petr Slanina, DiS.;     tel.: 585 508 589; e-mail: p.slanina@kr-olomoucky.cz

pracoviště: Jeremenkova 40b, Olomouc – kancelář 1403

Dopravci se sídlem (místem podnikání) na území obcí s rozšířenou působností

Šumperk, Zábřeh, nově Jeseník:

Ing. Lubomír Huf; tel.: 583 218 514; e-mail: l.huf@kr-olomoucky.cz

pracoviště: Bulharská 372/8, Šumperk – kancelář 154


Poslední změna 25. 11. 2016 11:13:38

© Krajský úřad Olomouckého kraje