Duben přinesl další změny programové dokumentace Interreg V-A ČR-Polsko

03. 04. 2018

Aktualizovaná příručka pro příjemce a její přílohy ve verzi číslo 5 byla zveřejněna na stránkách programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Změna příručky pro příjemce navázala na březnovou aktualizaci příručky pro žadatele v její aktuálně platné verzi číslo 4. V obou dokumentech byly novelizovány především ty pasáže, které ovlivnila změna zákona č. 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a s ním souvisejících zákonů. Současně s novou příručkou pro žadatele byla zveřejněna nová verze průvodců projektovou žádostí podávaných v rámci prioritních os číslo 2-4.

Příručka pro žadatele, verze 4, včetně příloh je k dispozici zde.

Příručka pro příjemce, verze 5, včetně příloh je k dispozici zde.


Poslední změna 03. 04. 2018 13:49:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje