Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Dotační program a jeho přílohy

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. (938,2 kB)stáhnout
Soubor typu zfoPříloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace(446,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace(474,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Seznam prioritních měst a obcí(365 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Vzor Čestného prohlášení k třídě kotle(84,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu(83,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Vzor Plné moci k zastupování(811,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7 - Vzor Čestného prohlášení v případě podnikatelské činnosti(83,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 - Návod k vyplnění elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 - Návod k elektronické evidenci žádosti o poskytnutí dotace(631,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10 - Vzor dokumentů k vyúčtování dotace (Vyúčtování, Soupiska výdajů)(823,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 11 - Vzor dokladu o likvidaci kotle(85,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 12 - Vzor Dokladu o kontrole technického stavu a provozu(20,1 kB)stáhnout


Poslední změna 30. 04. 2019 10:10:04