Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí 1.3.2019 - 17.5.2019)

Z dotačního titulu 2 Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na úhradu poplatku k získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence.

Soubor typu pdfPravidla dotačního titulu(6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor žádosti (3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy FO nepodnikatel (445,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor veřejnoprávní smlouvy FO podnikatel (452,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSchválené dotace(15,6 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Miloslav Machálek
Program podpory sportu, Olympiády dětí a mládeže
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 376 m.machalek@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a


Poslední změna 27. 06. 2019 09:34:59

© Krajský úřad Olomouckého kraje