Dopravní obslužnost - změny od 1. 1. 2018

Dopravní obslužnost – změny od 1. 1. 2018

Koordinátor KIDSOK připravil nový provozní koncept dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje. Následně prostřednictvím 14 zadávacích řízení na veřejné zakázky s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ vybral nové autobusové dopravce, kteří budou od 1. 1. 2018 zajišťovat dopravní obslužnost v Olomouckém kraji. V souvislosti s touto skutečností vstupují od 1. 1. 2018 v platnost nové jízdní řády.

V případě jakýchkoliv dotazů k rozsahu dopravní obslužnosti a k novým jízdním řádům (k trasování linek, k rozsahu obsluhovaných zastávek, k časovému vedení jednotlivých spojů apod.) se obracejte na Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, email: kidsok@kidsok.cz, který byl na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje pověřen zajištěním komplexní dopravní obslužnosti území kraje. Telefonické kontakty na pracovníky koordinátora a další informace naleznete na webové stránce www.kidsok.cz.


Poslední změna 09. 11. 2017 10:57:11

© Krajský úřad Olomouckého kraje