Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov

Vznikl v září 2003 a navázal na tradici malého dechového orchestru, který působil na hudební škole od r. 1979.

V současné době má orchestr přes šedesát hudebníků, jeho členy jsou žáci hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy.

Základem repertoáru jsou koncertní skladby našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Aktuálně se orchestr zaměřuje na propagaci skladeb patřících do tzv. symfonické dechové hudby.

Vedoucím a dirigentem orchestru je Rudolf Prosecký.

Orchestr vystupuje na významných hudebních festivalech a soutěžích dechových orchestrů v České republice i mimo ni. V květnu 2014 byla udělena orchestru „ Cena města Prostějova 2013“ za výchovu mládeže, šíření hudby různých žánrů a za úspěšnou reprezentaci města Prostějova v České republice i v zahraničí.

zobrazit web »

Hlasování bylo ukončeno

Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov
Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov
Dechový orchestr ZUŠ V. Ambrose Prostějov
© Krajský úřad Olomouckého kraje