Cyber Czech 2016 – úspěch IT Olomouckého kraje

22. 02. 2017

Cyber Czech 2016 – úspěch IT Olomouckého kraje

Pracovník IT, Ing. Jaroslav Calábek úspěšně obstál při druhém ročníku národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2016, který pořádal Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU) ve dnech 31. ledna a 1. února v Brně.

Cílem cvičení bylo čelit reálným kybernetickým útokům a řešit vzniklé události a incidenty. Cvičící si prověřili své technické schopnosti a důležitost sdílení informací a komunikace mezi jednotlivými hráči. I tato akce byla založena na předem připraveném scénáři odrážejícím reálné incidenty a aplikaci zákona č. 181/2014 Sb., (zákon o kybernetické bezpečnosti). Scénář i příběh cvičení byly zcela fiktivní a tentokrát se týkaly odvětví dopravy. Hlavním zranitelným prvkem byl centrální řídicí systém železnic.

Jednalo se o další technické cvičení, kdy si účastníci z řad odpovědných pracovníků klíčových institucí České republiky na vlastní kůži vyzkoušeli obranu simulované sítě před kybernetickými útoky. Zpočátku se jednalo jen o jednodušší nepříjemnosti, které postupně přecházely v sofistikované útoky, až po napadení systému, který je součástí takzvané „kritické informační infrastruktury“.

Hráči byli rozdělení do šesti obranných týmů a po dobu šesti hodin čelili postupnému nárůstu aktivity útočníků, aby si vyzkoušeli, jak pod tlakem postupovat v průběhu reálné kybernetické krize. Jejich úkolem bylo nejen reagovat na útoky a technické problémy, ale rovněž zohlednit dopady svých rozhodnutí na ostatní uživatele dané sítě, včetně právních důsledků a včetně efektivní komunikace s veřejností prostřednictvím médií.

O simulované útoky se, stejně jako v minulých cvičeních, postarali odborníci z Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) společně se specialisty z Kybernetického polygonu. Příprava cvičení trvala zhruba devět měsíců a podílelo se na ní kolem padesáti lidí z NCKB a ÚVT MU.


Poslední změna 22. 02. 2017 07:27:57

© Krajský úřad Olomouckého kraje