Akademie Institut umění 2018

06. 04. 2018

Přihlaste se na Akademii Institutu umění 2018!

Uzávěrka je 22. dubna 2018.

Otevíráme další ročník vzdělávacího programu Akademie Institutu umění

pro kulturní manažery, který je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pro

řízení kulturních organizací. Tématy letošního ročníku jsou kreativní myšlení,

strategické myšlení, strategie budování značky, leadership a fundraising.

Program se koná od května do listopadu 2018 v Praze.

Kurz se skládá z pěti přednášek, pěti workshopů a společného závěrečného

setkání. Zatímco přednášky budou otevřeny širší veřejnosti, během workshopů

budeme pracovat v malých skupinách s maximální kapacitou dvanácti

osob. Účastníci mohou kontinuálně pracovat na řešení konkrétních cílů svých

organizací podle úkolů, které si předem stanoví. Každá organizace nominuje dva

účastníky: hlavního manažera a specialistu či kolegu pro dané téma.

Hlavní manažer se zavazuje k účasti na všech akcích programu.

Přihlaste se, pokud:

— jste ve vedoucí pozici kulturní organizace,

— chcete zlepšit řízení vaší kulturní organizace,

— stojíte na rozcestí a přemýšlíte, jak svou organizaci rozvíjet,

— se můžete zúčastnit všech termínů přednášek a workshopů (skupina A nebo B).

Účastnický poplatek:

— poplatek 7800 Kč (včetně DPH),

— částka zahrnuje účast dvou zástupců z jedné organizace na přednáškách

a workshopech, studijní materiály a občerstvení,

— předpokládáme účast cca 12 organizací, které vybere komise IDU na základě

zaslané přihlášky.

Přihláška:

— online přihlášku vyplňte zde,

— uzávěrka pro přihlášení je 22. 4. 2018,

— seznam vybraných organizací pro Akademii 2018 zveřejníme do 30. 4. 2018.

Nad rámec výše uvedeného programu Akademie 2018 nabízíme účast na celodenním

speciálním workshopu na téma inovace a kreativita pod vedením švédského lektora

Jonase Boutani Wernera, který se uskuteční 23. 5. v angličtině bez tlumočení (cena za

workshop 750 Kč není zahrnuta v poplatku za Akademii IU 2018). Účast můžete

potvrdit v online přihlášce.

Kontakt: Anna Vondráčková / T +420 732 989 294 / E anna.vondrackova@idu.cz

Výzva k účasti

Přednášky

22. 5. 14.00–16.30 přednáška Jonas Boutani Werner Jak inovovat. Modely

a principy pro tvorbu nových nápadů

18. 6. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Irena Swiecicki

Strategické myšlení a plánování

25. 9. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Petr Pouchlý

Silnou značku tvoří silný kmen

9. 10. 09:00-11:30 přednáška Tomáš Zuda

Komunikace a leadership

2. 11. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Jan Kroupa

Práce s dárci na kulturní projekty

Speciální workshop

23.5. 09:30–16:30 workshop

Jonas Boutani Werner Inovační sprint.

Posílení kreativity v týmech a organizacích -

hravě a se skvělými nápady!

Program Akademie Institutu umění 2018

Workshopy

19. 6. 09:30–16:30 workshop

skupina A+B *

Irena Swiecicki

Strategické myšlení a plánování

26. 9. 09:30–16:30 workshop

skupina A Petr Pouchlý

Budování značky

27. 9. 09:30–16:30 workshop

skupina B

10. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina A Tomáš Zuda

Komunikace a leadership

11. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina B

31. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina A Hana Průchová

Jak úspěšně řídit kulturní projekty

1. 11. 09:30–16:30 workshop

skupina B

14. 11.

09:30–12:30 workshop

skupina A+B

Diana Kotková

Prezentační dovednosti

13:30–16:30 Závěrečné prezentace za účasti Magdaleny Müllerové,

Ireny Swiecicki a Evy Žákové

* Pouze jeden zástupce z každé organizace

Nad rámec výše uvedeného programu Akademie 2018 nabízíme účast na celodenním speciálním

workshopu na téma inovace a kreativita pod vedením Jonase Boutani Wernera, který se uskuteční

23. 5. v angličtině bez tlumočení (cena za workshop je 750 Kč vč. DPH za osobu a není zahrnuta

v poplatku za Akademii IU 2018). Účast můžete potvrdit v online přihlášce. Počet účastníků z jedné

organizace není omezen, přednostní právo účastnit se workshopu budou mít organizace vybrané

pro Akademii IU 2018. Na workshop se lze přihlásit i samostatně (bez účasti na ostatním programu

Akademie) a to zasláním na E anna.vondrackova@idu.cz (v předmětu emailu uveďte workshop

Inovační sprint, a dále v emailu své jméno, organizaci a telefonní kontakt).

Přednášky

Jonas Boutani Werner » Jak inovovat. Modely a principy pro tvorbu

nových nápadů

Přednáška nabídne vhled do inovačního procesu a ukáže, jak jeho principy uplatnit v praxi. Na

konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak je možné metody inovačního procesu využívat pro náš

další rozvoj. Přijďte se inspirovat a lépe pochopit inovační proces a jeho jednotlivé kroky. Přednáška

nabídne odpověď na otázky: Co jsou inovace? A proč jsou tak důležité? Jak je použít v praxi? Jak

zvládnout různé kroky inovačního procesu?

Irena Swiecicki » Strategické myšlení a plánování

Pro svoji stabilitu, schopnost rozvíjet umělecké nápady, síťovat se na mezinárodní úrovni potřebují

i kulturní organizace strategické plány. Přednáška vás provede různými metodami, jak strategické

plány realizovat. Zjistíte, jestli vaše organizace má či nemá strategický plán vytvářet. A když se

rozhodnete, že ho vytvořit chcete, budete vědět, jestli ho stavět na analýzách, či spíše na společně

sdílných hodnotách v týmu. Zkrátka: jak si dobře stanovit cíle a jak je udržet po více let živé?

Petr Pouchlý » Silnou značku tvoří silný kmen

Branding se posunul od původního značkování krav ke skloňovanému slovu v marketingu

a propagaci organizací. Místy se z něj stala spíše nálepka, ukazující světu chytrý koncept kreativní

reklamky, překrývající reálnou skutečnost. Někdy z důvodu, že krom Potěmkinovy vesnice by

nebylo co ukázat, jindy z prosté lenosti či neschopnosti udělat práci pořádně. Budování značky není

práce marketingového oddělení, ale celé organizace. Pojďme se podívat na znaky, které definují

naše kmeny. Zvyky, tradice, velké obřady i malé každodenní rituály, nálada v týmech i důvěra ve

strategické směřování organizace. Je toho hodně, co se míchá v DNA vaší značky a bez poctivého

antropologického náhledu budete jen stavět billboardy v místech, kde by měla stát solidní zeď.

Nečekejte instatní rady bez práce, ale připravte se na pohled, který vám umožní přemýšlet o své

značce autenticky. A to je ve skutečnosti to, co prodává. Vašim lidem i vašim klientům.

Tomáš Zuda » Komunikace a leadership

Ve vedení organizací a týmů se často ocitají lidé, kteří byli výjimeční ve svém oboru a/nebo

měli silnou vizi o tom, čím jejich organizace má být. Často ale mají málo zkušeností s vedením

jednotlivých podřízených a týmů. V přednášce se zaměříme na základy komunikační teorie tak,

jak se vztahuje k vedení lidí. Často se setkávám s tím, že i jen připomenutí axiomů, výchozích

faktů, komunikace vede vedoucí k poznání, kde potřebují v komunikaci přidat a kde potřebují

získat nové dovednosti. Budeme mluvit o třech hlavních rolích vedoucího, a jak v každé z těchto

rolí potřebuje komunikovat jinak. V další části rozvedeme poznatky Charlieho Pellerina a jeho

práce o tom, „Jak NASA buduje týmy“. Představíme Pellerinův pohled na komunikaci v týmu a osm

kritických chování, které spolupráci a vedení týmů ovlivňují.

Tyto základy komunikace potom vztáhneme ke konkrétním situacím ve vedení lidí, jako je

delegování (zadávání úkolů), zpětná vazba, rozvoj lidí, motivace a přijímání a výběr zaměstnanců.

Podíváme se také na to, jaké možnosti má vedoucí k vlastnímu rozvoji, aniž by musel/a absolvovat

různé kursy a výcviky nebo spolupracovat s koučem.

V přednášce projdeme několik konkrétních příkladů vedoucích, kteří udělali ve své práci s lidmi

výrazný pokrok a jak se jejich výsledky a pocit z práce změnily.

Jan Kroupa » Práce s dárci na kulturní projekty

K čemu to je dobré? A je to vůbec možné? Jak na to? Kde začít a jak o dárcovství přemýšlet?

Akademie

Institutu

umění

Akademie

Institutu

umění

Workshopy

Irena Swiecicki » Strategické myšlení a plánování

Praktický workshop přípravy strategického plánu, kde budete sami sbírat podklady pro kvalitní

strategický plán a dozvíte se vše z praxe o jeho zpracování. Nejprve stručně zanalyzujeme stav

vaší organizace, zda se pro ni metoda strategického plánování vůbec hodí a v jaké formě. Poté si

vyzkoušíte, jak dobře vytvořit populární SWOT analýzu, aby vám byla opravdu nápomocná. Naučíte

se, jak výsledná data překlopit do formulace dlouhodobých cílů – toto téma není zpracováno v

literatuře, a tak se SWOT analýza často stává jen dokumentem pro dokument. Někdy ale ani

univerzální SWOT analýza úplně nefunguje, a tak se naučíte i další metody – například Barrettovu

práci s hodnotami a jak se hodnoty promítají do života vaší kulturní organizace. Během workshopu

si na vlastních příkladech osvojíte techniku, jak z analýz vytvořit realizovatelné cíle. Zkusíte si,

jak se dá nově definovat poslání. Vytvoříte si zkrátka kostru základního návrhu vlastní strategie,

kterou budete během dalších workshopů rozvíjet a obohacovat o další rozvojová témata důležitá

konkrétně pro vaši organizaci.

Petr Pouchlý » Workshop budování značky

Pojďme si zahrát na tvůrce značky a naučit se principy, které pak využijete ve své organizaci.

Budeme mít celý den na práci v malých skupinách nad značkou fiktivní organizace, které zoufale

chybí vyjádřit svou identitu v čitelné značce. Naučíte se pracovat se strategií, brandingovými

tvůrčími plátny i tvůrčím myšlením. Odnesete si užitečné nástroje pro domácí tvorbu ve vašem

týmu a ještě vás to bude bavit. Půjdeme na to hravě ;).

Tomáš Zuda » Komunikace a leadership

Ve workshopu navážeme na přednášku a vrátíme se k jednotlivým tématům s praktickými příklady,

jak teorii v praxi využít. Zaměříme se na reálné potřeby účastníků – na začátku workshopu dáme

dohromady situace a témata, se kterými se potýkají, a právě na nich budeme uplatňovat poznatky

z jednotlivých témat komunikační teorie.

S účastníky se pokusíme udělat rychlou diagnostiku toho, kde jejich týmy potřebují změnu, a

pokusíme se připravit plán, jak takové změny dosáhnout.

V průběhu workshopu budou účastníci aktivně pracovat samostatně a v malých skupinkách. Bude

prostor i na sdílení toho, co se komu osvědčilo (best practices).

Hana Průchová » Jak úspěšně řídit kulturní projekty

V kultuře se někdy projektové řízení mylně zužuje na přípravu grantové žádosti a případnou

administraci úspěšně získané podpory. Projektový management však nabízí mnohem více než jen

způsob, jak přistoupit k zpracování žádosti o dotaci. Zajímá vás, jak spolu souvisí pojmy projekt

a event? Jak se kulturní projekt liší od jiných typů projektů a co to znamená pro jeho přípravu,

realizaci a hodnocení? Jak aplikovat a efektivně využít projektový management v oblasti umění a

respektovat přitom specifika, která jsou kulturním projektům vlastní? Jak dobře projekt naplánovat,

aby jeho realizace směřovala k úspěchu a hodnocení napomohlo zlepšit naši další práci? Jak z

těch všech nástrojů a metod, které nám projektové řízení nabízí, vybrat a uzpůsobit si ty, které

nám budou nápomocné a k užitku? A co je pro úspěch projektu podstatnější – dokonalý plán

nebo výtečný tým? Odpovědi nejen na tyto otázky a prostor k praktickému osvojení si základních

principů přípravy, realizace a hodnocení kulturního projektu nabídne náš workshop.

Akademie

Institutu

umění

Diana Kotková » Prezentační dovednosti

Workshop Prezentačních dovedností je praktický, prezentace je živá událost, ke které potřebujeme

budovat především dovednosti, teorie je jen základ. Hlavní témata workshopu se zaměří na soulad

mezi verbální, neverbální a paraverbální komunikací tzn. soulad mezi tím CO říkám, JAK říkám

a jak se u toho cítím. Účastníci získají ke svému vystupování řadu tipů, jak se na prezentace

připravit a jak obsah jednoduše a přehledně strukturovat. Cílem je budovat schopnost formulovat

obsah svého sdělení způsobem, který nadchne publikum (například jak využít příběhy, metafory,

řečnické otázky apod.). Součástí workshopu bude také rozvoj dovednosti řídit diskusi, interakce

s publikem a uzavření prezentace, která je kritická pro celkové vyznění prezentace.

Speciální workshop

Jonas Boutani Werner » Inovační sprint. Posílení kreativity v týmech

a organizacích - hravě a se skvělými nápady!

Celodenní workshop ukáže hravou formou jednoduchou metodu pro inovace a kreativní myšlení.

Získejte teoretický rámec, praktickou zkušenost a poznejte co je to “profesionální kreativita”.

Účastníkům představí užitečné principy a konkrétní nástroje, jak posílit kreativitu v týmech a

organizacích. Workshop odpoví na otázky: Jaké jsou dobré principy a pravidla práce k posílení

kreativity? Jak být kreativní a vytvořit funkční rámec pro inovace a kreativní myšlení? Může

být kreativita řízená? Účastníci získají podrobný návod a vědomosti pro hledání, výběr a rozvoj

kvalitních inovativních nápadů.

Lektoři

Diana Kotková » je jednatelkou společnosti Art of Change a podílí se zejména na rozvoji

společnosti v nových projektech. Profesně se věnuje rozvoji týmů a jednotlivců v oblasti tzv. soft

skills. Jako lektor a facilitátor působí od roku 2000, více než 12 let se věnuje profesionálně koučování,

kde dosáhla profesionální certifikace PCC (Professional Certified Coach – International Coach

Federation). V posledním období svůj profesní rozvoj zaměřuje na spolupráci s tzv. poločasovníky,

tedy s lidmi, kteří se rozhodli vypořádat se s různými výzvami dospělého produktivního věku.

www.artofchange.cz

Jan Kroupa » přes patnáct let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie,

fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než

deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého

centra fundraisingu, předsedou o. s. NETT (nezávislý think-tank pro občanskou společnost,

www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

www.fundraising.cz

Akademie

Institutu

umění

Petr Pouchlý » je uznávaným expertem na téma leadershipu v České republice a business

mentor. Kreativec, prezentátor a kapitán svobodné firmy Court of Moravia. Přes 10 let se věnoval

projektovému managementu a řízení mezinárodních týmů v rámci skupiny GTS CE. Mnohem

déle pak v neziskovém sektoru a v rámci uměleckých platforem. Byl také mentorem strategie

a marketingu v programu Nadace Vodafone, ArtBees a vedl workshopy v mnoha dalších.

Každý semestr se dělí o pohled na leadership v rámci předmětu na Masarykově univerzitě,

dílčí přednášky vede i na několika dalších – státních, soukromých i zahraničních univerzitách.

www.courtofmoravia.com

Hana Průchová » je absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní

manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Pedagožka projektového řízení a marketingu

na Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie tamtéž. Lektorka kurzů zaměřených

na fundraising a projektový management, se zkušenostmi s výukou zástupců neziskového

i komerčního sektoru. Fundraiser kulturních projektů (mj. mezinárodní jazzový festival

JAZZFESTBRNO či festival španělské kultury Ibérica), konzultant v oblasti dotací a grantů

(např. Letní dílna komorní hudby Novoměstské slunohraní). Pět let projektová manažerka

a posléze vedoucí projektové kanceláře JAMU specializující se na plánování a realizaci projektů

financovaných z EU. Hodnotitelka projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT

či Technologické agentury ČR. Spolupracovnice platformy pro vzdělávání v oblasti managementu

kultury Culture Matters.

Irena Swiecicki » po absolvování činoherní režie pracovala jako režisérka v Činoherním

studiu, v Divadle Komedie, Alfredovi ve dvoře, spoluzakládala NoD, pro který vytvořila divadelní

dramaturgii dodnes fungujícího Teatro NoD. S řadou nezávislých tvůrců, jako Halka Třešňáková,

Linea Happonen, Krištof Kintera a dalšími fungovala v uměleckém uskupení Jednotka, kde působila

jako režisérka a scénáristka. Roku 2003 zcela změnila profesi a od té doby je nezávislou lektorkou,

konzultantkou a koučkou. Proškolila více než 17 000 osob z celé ČR i zahraničí. Vytvořila řadu

strategických a fundraisingových plánů pro neziskové a příspěvkové organizace, napsala desítky

úspěšných projektů (včetně programu Kreativní Evropa). Organizace, pro které vytváří dlouhodobě

strategické plány získaly tituly Neziskovka roku (1. a 3. místo). Vede o. p. s. TARA, která s projektem

Paramita a další desítkou lektorů školí pracovníky neziskového sektoru. Založila a vede obchod na

podporu Tibeťanů v exilu TARA-Tibet.

www.paramita.cz

Jonas Boutani Werner » je specialista na inovace a leadership, zakladatel švédské

poradenské firmy Fantastic Studios, která se věnuje inovacím, transformování organizací

a vzdělávání. Jonas vede workshopy již 15 let a v posledních třech letech provedl více než 350

lidí tréninkem “Vedení kreativní spolupráce”. Jonasovou vášní je povzbuzovat lidi ke kreativitě

a opravdové spolupráci.

www.fantasticstudios.com

Tomáš Zuda » Tomáš Zuda se věnuje rozvoji lidí formou individuálního i týmového

koučování a workshopů od konce devadesátých let. Pracuje jako nezávislý konzultant, psycholog

a kouč. S Art of change spolupracuje od roku 2014 a v současnosti je jeho hlavním projektem 4-D

systems – Jak NASA buduje týmy. Vystudoval systémové inženýrství na VŠE a psychologii na FF

UK v Praze. Absolvoval výcvik pro terapeutickou práci se skupinami (SUR, PBSP) i jednotlivce

(PBSP) a mezinárodní koučovací výcvik organizovaný Radvanem Bahbouhem. Koučování

se věnuje od roku 2007 v rámci rozvojových programů, individuálních zakázek, koučování čistě

profesního i životního.

Přihlaste se na Akademii Institutu umění 2018!

Uzávěrka je 22. dubna 2018.

Otevíráme další ročník vzdělávacího programu Akademie Institutu umění

pro kulturní manažery, který je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pro

řízení kulturních organizací. Tématy letošního ročníku jsou kreativní myšlení,

strategické myšlení, strategie budování značky, leadership a fundraising.

Program se koná od května do listopadu 2018 v Praze.

Kurz se skládá z pěti přednášek, pěti workshopů a společného závěrečného

setkání. Zatímco přednášky budou otevřeny širší veřejnosti, během workshopů

budeme pracovat v malých skupinách s maximální kapacitou dvanácti

osob. Účastníci mohou kontinuálně pracovat na řešení konkrétních cílů svých

organizací podle úkolů, které si předem stanoví. Každá organizace nominuje dva

účastníky: hlavního manažera a specialistu či kolegu pro dané téma.

Hlavní manažer se zavazuje k účasti na všech akcích programu.

Přihlaste se, pokud:

— jste ve vedoucí pozici kulturní organizace,

— chcete zlepšit řízení vaší kulturní organizace,

— stojíte na rozcestí a přemýšlíte, jak svou organizaci rozvíjet,

— se můžete zúčastnit všech termínů přednášek a workshopů (skupina A nebo B).

Účastnický poplatek:

— poplatek 7800 Kč (včetně DPH),

— částka zahrnuje účast dvou zástupců z jedné organizace na přednáškách

a workshopech, studijní materiály a občerstvení,

— předpokládáme účast cca 12 organizací, které vybere komise IDU na základě

zaslané přihlášky.

Přihláška:

— online přihlášku vyplňte zde,

— uzávěrka pro přihlášení je 22. 4. 2018,

— seznam vybraných organizací pro Akademii 2018 zveřejníme do 30. 4. 2018.

Nad rámec výše uvedeného programu Akademie 2018 nabízíme účast na celodenním

speciálním workshopu na téma inovace a kreativita pod vedením švédského lektora

Jonase Boutani Wernera, který se uskuteční 23. 5. v angličtině bez tlumočení (cena za

workshop 750 Kč není zahrnuta v poplatku za Akademii IU 2018). Účast můžete

potvrdit v online přihlášce.

Kontakt: Anna Vondráčková / T +420 732 989 294 / E anna.vondrackova@idu.cz

Výzva k účasti

Přednášky

22. 5. 14.00–16.30 přednáška Jonas Boutani Werner Jak inovovat. Modely

a principy pro tvorbu nových nápadů

18. 6. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Irena Swiecicki

Strategické myšlení a plánování

25. 9. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Petr Pouchlý

Silnou značku tvoří silný kmen

9. 10. 09:00-11:30 přednáška Tomáš Zuda

Komunikace a leadership

2. 11. 09:00–14:00

přednáška

a diskuze

(kulaté stoly)

Jan Kroupa

Práce s dárci na kulturní projekty

Speciální workshop

23.5. 09:30–16:30 workshop

Jonas Boutani Werner Inovační sprint.

Posílení kreativity v týmech a organizacích -

hravě a se skvělými nápady!

Program Akademie Institutu umění 2018

Workshopy

19. 6. 09:30–16:30 workshop

skupina A+B *

Irena Swiecicki

Strategické myšlení a plánování

26. 9. 09:30–16:30 workshop

skupina A Petr Pouchlý

Budování značky

27. 9. 09:30–16:30 workshop

skupina B

10. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina A Tomáš Zuda

Komunikace a leadership

11. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina B

31. 10. 09:30–16:30 workshop

skupina A Hana Průchová

Jak úspěšně řídit kulturní projekty

1. 11. 09:30–16:30 workshop

skupina B

14. 11.

09:30–12:30 workshop

skupina A+B

Diana Kotková

Prezentační dovednosti

13:30–16:30 Závěrečné prezentace za účasti Magdaleny Müllerové,

Ireny Swiecicki a Evy Žákové

* Pouze jeden zástupce z každé organizace

Nad rámec výše uvedeného programu Akademie 2018 nabízíme účast na celodenním speciálním

workshopu na téma inovace a kreativita pod vedením Jonase Boutani Wernera, který se uskuteční

23. 5. v angličtině bez tlumočení (cena za workshop je 750 Kč vč. DPH za osobu a není zahrnuta

v poplatku za Akademii IU 2018). Účast můžete potvrdit v online přihlášce. Počet účastníků z jedné

organizace není omezen, přednostní právo účastnit se workshopu budou mít organizace vybrané

pro Akademii IU 2018. Na workshop se lze přihlásit i samostatně (bez účasti na ostatním programu

Akademie) a to zasláním na E anna.vondrackova@idu.cz (v předmětu emailu uveďte workshop

Inovační sprint, a dále v emailu své jméno, organizaci a telefonní kontakt).

Přednášky

Jonas Boutani Werner » Jak inovovat. Modely a principy pro tvorbu

nových nápadů

Přednáška nabídne vhled do inovačního procesu a ukáže, jak jeho principy uplatnit v praxi. Na

konkrétních příkladech si vysvětlíme, jak je možné metody inovačního procesu využívat pro náš

další rozvoj. Přijďte se inspirovat a lépe pochopit inovační proces a jeho jednotlivé kroky. Přednáška

nabídne odpověď na otázky: Co jsou inovace? A proč jsou tak důležité? Jak je použít v praxi? Jak

zvládnout různé kroky inovačního procesu?

Irena Swiecicki » Strategické myšlení a plánování

Pro svoji stabilitu, schopnost rozvíjet umělecké nápady, síťovat se na mezinárodní úrovni potřebují

i kulturní organizace strategické plány. Přednáška vás provede různými metodami, jak strategické

plány realizovat. Zjistíte, jestli vaše organizace má či nemá strategický plán vytvářet. A když se

rozhodnete, že ho vytvořit chcete, budete vědět, jestli ho stavět na analýzách, či spíše na společně

sdílných hodnotách v týmu. Zkrátka: jak si dobře stanovit cíle a jak je udržet po více let živé?

Petr Pouchlý » Silnou značku tvoří silný kmen

Branding se posunul od původního značkování krav ke skloňovanému slovu v marketingu

a propagaci organizací. Místy se z něj stala spíše nálepka, ukazující světu chytrý koncept kreativní

reklamky, překrývající reálnou skutečnost. Někdy z důvodu, že krom Potěmkinovy vesnice by

nebylo co ukázat, jindy z prosté lenosti či neschopnosti udělat práci pořádně. Budování značky není

práce marketingového oddělení, ale celé organizace. Pojďme se podívat na znaky, které definují

naše kmeny. Zvyky, tradice, velké obřady i malé každodenní rituály, nálada v týmech i důvěra ve

strategické směřování organizace. Je toho hodně, co se míchá v DNA vaší značky a bez poctivého

antropologického náhledu budete jen stavět billboardy v místech, kde by měla stát solidní zeď.

Nečekejte instatní rady bez práce, ale připravte se na pohled, který vám umožní přemýšlet o své

značce autenticky. A to je ve skutečnosti to, co prodává. Vašim lidem i vašim klientům.

Tomáš Zuda » Komunikace a leadership

Ve vedení organizací a týmů se často ocitají lidé, kteří byli výjimeční ve svém oboru a/nebo

měli silnou vizi o tom, čím jejich organizace má být. Často ale mají málo zkušeností s vedením

jednotlivých podřízených a týmů. V přednášce se zaměříme na základy komunikační teorie tak,

jak se vztahuje k vedení lidí. Často se setkávám s tím, že i jen připomenutí axiomů, výchozích

faktů, komunikace vede vedoucí k poznání, kde potřebují v komunikaci přidat a kde potřebují

získat nové dovednosti. Budeme mluvit o třech hlavních rolích vedoucího, a jak v každé z těchto

rolí potřebuje komunikovat jinak. V další části rozvedeme poznatky Charlieho Pellerina a jeho

práce o tom, „Jak NASA buduje týmy“. Představíme Pellerinův pohled na komunikaci v týmu a osm

kritických chování, které spolupráci a vedení týmů ovlivňují.

Tyto základy komunikace potom vztáhneme ke konkrétním situacím ve vedení lidí, jako je

delegování (zadávání úkolů), zpětná vazba, rozvoj lidí, motivace a přijímání a výběr zaměstnanců.

Podíváme se také na to, jaké možnosti má vedoucí k vlastnímu rozvoji, aniž by musel/a absolvovat

různé kursy a výcviky nebo spolupracovat s koučem.

V přednášce projdeme několik konkrétních příkladů vedoucích, kteří udělali ve své práci s lidmi

výrazný pokrok a jak se jejich výsledky a pocit z práce změnily.

Jan Kroupa » Práce s dárci na kulturní projekty

K čemu to je dobré? A je to vůbec možné? Jak na to? Kde začít a jak o dárcovství přemýšlet?

Akademie

Institutu

umění

Akademie

Institutu

umění

Workshopy

Irena Swiecicki » Strategické myšlení a plánování

Praktický workshop přípravy strategického plánu, kde budete sami sbírat podklady pro kvalitní

strategický plán a dozvíte se vše z praxe o jeho zpracování. Nejprve stručně zanalyzujeme stav

vaší organizace, zda se pro ni metoda strategického plánování vůbec hodí a v jaké formě. Poté si

vyzkoušíte, jak dobře vytvořit populární SWOT analýzu, aby vám byla opravdu nápomocná. Naučíte

se, jak výsledná data překlopit do formulace dlouhodobých cílů – toto téma není zpracováno v

literatuře, a tak se SWOT analýza často stává jen dokumentem pro dokument. Někdy ale ani

univerzální SWOT analýza úplně nefunguje, a tak se naučíte i další metody – například Barrettovu

práci s hodnotami a jak se hodnoty promítají do života vaší kulturní organizace. Během workshopu

si na vlastních příkladech osvojíte techniku, jak z analýz vytvořit realizovatelné cíle. Zkusíte si,

jak se dá nově definovat poslání. Vytvoříte si zkrátka kostru základního návrhu vlastní strategie,

kterou budete během dalších workshopů rozvíjet a obohacovat o další rozvojová témata důležitá

konkrétně pro vaši organizaci.

Petr Pouchlý » Workshop budování značky

Pojďme si zahrát na tvůrce značky a naučit se principy, které pak využijete ve své organizaci.

Budeme mít celý den na práci v malých skupinách nad značkou fiktivní organizace, které zoufale

chybí vyjádřit svou identitu v čitelné značce. Naučíte se pracovat se strategií, brandingovými

tvůrčími plátny i tvůrčím myšlením. Odnesete si užitečné nástroje pro domácí tvorbu ve vašem

týmu a ještě vás to bude bavit. Půjdeme na to hravě ;).

Tomáš Zuda » Komunikace a leadership

Ve workshopu navážeme na přednášku a vrátíme se k jednotlivým tématům s praktickými příklady,

jak teorii v praxi využít. Zaměříme se na reálné potřeby účastníků – na začátku workshopu dáme

dohromady situace a témata, se kterými se potýkají, a právě na nich budeme uplatňovat poznatky

z jednotlivých témat komunikační teorie.

S účastníky se pokusíme udělat rychlou diagnostiku toho, kde jejich týmy potřebují změnu, a

pokusíme se připravit plán, jak takové změny dosáhnout.

V průběhu workshopu budou účastníci aktivně pracovat samostatně a v malých skupinkách. Bude

prostor i na sdílení toho, co se komu osvědčilo (best practices).

Hana Průchová » Jak úspěšně řídit kulturní projekty

V kultuře se někdy projektové řízení mylně zužuje na přípravu grantové žádosti a případnou

administraci úspěšně získané podpory. Projektový management však nabízí mnohem více než jen

způsob, jak přistoupit k zpracování žádosti o dotaci. Zajímá vás, jak spolu souvisí pojmy projekt

a event? Jak se kulturní projekt liší od jiných typů projektů a co to znamená pro jeho přípravu,

realizaci a hodnocení? Jak aplikovat a efektivně využít projektový management v oblasti umění a

respektovat přitom specifika, která jsou kulturním projektům vlastní? Jak dobře projekt naplánovat,

aby jeho realizace směřovala k úspěchu a hodnocení napomohlo zlepšit naši další práci? Jak z

těch všech nástrojů a metod, které nám projektové řízení nabízí, vybrat a uzpůsobit si ty, které

nám budou nápomocné a k užitku? A co je pro úspěch projektu podstatnější – dokonalý plán

nebo výtečný tým? Odpovědi nejen na tyto otázky a prostor k praktickému osvojení si základních

principů přípravy, realizace a hodnocení kulturního projektu nabídne náš workshop.

Akademie

Institutu

umění

Diana Kotková » Prezentační dovednosti

Workshop Prezentačních dovedností je praktický, prezentace je živá událost, ke které potřebujeme

budovat především dovednosti, teorie je jen základ. Hlavní témata workshopu se zaměří na soulad

mezi verbální, neverbální a paraverbální komunikací tzn. soulad mezi tím CO říkám, JAK říkám

a jak se u toho cítím. Účastníci získají ke svému vystupování řadu tipů, jak se na prezentace

připravit a jak obsah jednoduše a přehledně strukturovat. Cílem je budovat schopnost formulovat

obsah svého sdělení způsobem, který nadchne publikum (například jak využít příběhy, metafory,

řečnické otázky apod.). Součástí workshopu bude také rozvoj dovednosti řídit diskusi, interakce

s publikem a uzavření prezentace, která je kritická pro celkové vyznění prezentace.

Speciální workshop

Jonas Boutani Werner » Inovační sprint. Posílení kreativity v týmech

a organizacích - hravě a se skvělými nápady!

Celodenní workshop ukáže hravou formou jednoduchou metodu pro inovace a kreativní myšlení.

Získejte teoretický rámec, praktickou zkušenost a poznejte co je to “profesionální kreativita”.

Účastníkům představí užitečné principy a konkrétní nástroje, jak posílit kreativitu v týmech a

organizacích. Workshop odpoví na otázky: Jaké jsou dobré principy a pravidla práce k posílení

kreativity? Jak být kreativní a vytvořit funkční rámec pro inovace a kreativní myšlení? Může

být kreativita řízená? Účastníci získají podrobný návod a vědomosti pro hledání, výběr a rozvoj

kvalitních inovativních nápadů.

Lektoři

Diana Kotková » je jednatelkou společnosti Art of Change a podílí se zejména na rozvoji

společnosti v nových projektech. Profesně se věnuje rozvoji týmů a jednotlivců v oblasti tzv. soft

skills. Jako lektor a facilitátor působí od roku 2000, více než 12 let se věnuje profesionálně koučování,

kde dosáhla profesionální certifikace PCC (Professional Certified Coach – International Coach

Federation). V posledním období svůj profesní rozvoj zaměřuje na spolupráci s tzv. poločasovníky,

tedy s lidmi, kteří se rozhodli vypořádat se s různými výzvami dospělého produktivního věku.

www.artofchange.cz

Jan Kroupa » přes patnáct let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie,

fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než

deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého

centra fundraisingu, předsedou o. s. NETT (nezávislý think-tank pro občanskou společnost,

www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

www.fundraising.cz

Akademie

Institutu

umění

Petr Pouchlý » je uznávaným expertem na téma leadershipu v České republice a business

mentor. Kreativec, prezentátor a kapitán svobodné firmy Court of Moravia. Přes 10 let se věnoval

projektovému managementu a řízení mezinárodních týmů v rámci skupiny GTS CE. Mnohem

déle pak v neziskovém sektoru a v rámci uměleckých platforem. Byl také mentorem strategie

a marketingu v programu Nadace Vodafone, ArtBees a vedl workshopy v mnoha dalších.

Každý semestr se dělí o pohled na leadership v rámci předmětu na Masarykově univerzitě,

dílčí přednášky vede i na několika dalších – státních, soukromých i zahraničních univerzitách.

www.courtofmoravia.com

Hana Průchová » je absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní

manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Pedagožka projektového řízení a marketingu

na Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie tamtéž. Lektorka kurzů zaměřených

na fundraising a projektový management, se zkušenostmi s výukou zástupců neziskového

i komerčního sektoru. Fundraiser kulturních projektů (mj. mezinárodní jazzový festival

JAZZFESTBRNO či festival španělské kultury Ibérica), konzultant v oblasti dotací a grantů

(např. Letní dílna komorní hudby Novoměstské slunohraní). Pět let projektová manažerka

a posléze vedoucí projektové kanceláře JAMU specializující se na plánování a realizaci projektů

financovaných z EU. Hodnotitelka projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT

či Technologické agentury ČR. Spolupracovnice platformy pro vzdělávání v oblasti managementu

kultury Culture Matters.

Irena Swiecicki » po absolvování činoherní režie pracovala jako režisérka v Činoherním

studiu, v Divadle Komedie, Alfredovi ve dvoře, spoluzakládala NoD, pro který vytvořila divadelní

dramaturgii dodnes fungujícího Teatro NoD. S řadou nezávislých tvůrců, jako Halka Třešňáková,

Linea Happonen, Krištof Kintera a dalšími fungovala v uměleckém uskupení Jednotka, kde působila

jako režisérka a scénáristka. Roku 2003 zcela změnila profesi a od té doby je nezávislou lektorkou,

konzultantkou a koučkou. Proškolila více než 17 000 osob z celé ČR i zahraničí. Vytvořila řadu

strategických a fundraisingových plánů pro neziskové a příspěvkové organizace, napsala desítky

úspěšných projektů (včetně programu Kreativní Evropa). Organizace, pro které vytváří dlouhodobě

strategické plány získaly tituly Neziskovka roku (1. a 3. místo). Vede o. p. s. TARA, která s projektem

Paramita a další desítkou lektorů školí pracovníky neziskového sektoru. Založila a vede obchod na

podporu Tibeťanů v exilu TARA-Tibet.

www.paramita.cz

Jonas Boutani Werner » je specialista na inovace a leadership, zakladatel švédské

poradenské firmy Fantastic Studios, která se věnuje inovacím, transformování organizací

a vzdělávání. Jonas vede workshopy již 15 let a v posledních třech letech provedl více než 350

lidí tréninkem “Vedení kreativní spolupráce”. Jonasovou vášní je povzbuzovat lidi ke kreativitě

a opravdové spolupráci.

www.fantasticstudios.com

Tomáš Zuda » Tomáš Zuda se věnuje rozvoji lidí formou individuálního i týmového

koučování a workshopů od konce devadesátých let. Pracuje jako nezávislý konzultant, psycholog

a kouč. S Art of change spolupracuje od roku 2014 a v současnosti je jeho hlavním projektem 4-D

systems – Jak NASA buduje týmy. Vystudoval systémové inženýrství na VŠE a psychologii na FF

UK v Praze. Absolvoval výcvik pro terapeutickou práci se skupinami (SUR, PBSP) i jednotlivce

(PBSP) a mezinárodní koučovací výcvik organizovaný Radvanem Bahbouhem. Koučování

se věnuje od roku 2007 v rámci rozvojových programů, individuálních zakázek, koučování čistě

profesního i životního.


Poslední změna 06. 04. 2018 12:49:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje